Våre generelle smitteverntiltak

Smittevern

Det er viktig at du skal føle deg trygg hjå oss

For å ivareta din tryggheit og redusere risiko for smitte har vi innført ein rekke smittevernstiltak. Vi har utarbeida tydelige internrutinar for smittevernstiltak, som alle terapeutar har fått innføring i.

Tiltak du vil sjå på vår klinikk:

 • Etablerte soner for håndhygiene ved inngangen på våre klinikker.
 • To meters avstand mellom stolene på venterommet.
 • Vi har markert klinikken for å minne på at vi holder avstand.
 • Alt av magasiner og annet materiell er fjernet fra ventesona.
 • Kaffemaskiner og vanntårn er stengt, og papp/plastkrus er fjernet.
 • Midler for hånddesinfisering er tilgjengelig på klinikken.

Tiltak for deg som pasient:

 • Kun pasienter med timeavtale er velkommen på klinikken.
 • Dersom du har luftvegsinfeksjon, er i karantene eller i hjemme isolert skal du ikkje møte opp på klinikken.
 • Vask/desinfiser hender før og etter behandling. 
 • Dersom du tilhøyrer ein av risikogruppene og likevel ønskjer å kome til behandling skjer dette på eige ansvar.
 • Møt opp presis til din time. Unngå unødvendig venting inne på klinikken.
 • Unngå og ta med ledsager dersom det strengt tatt ikkje er behov for det.
 • Dersom du er foreldre og har barn heime frå barnehage eller skule er det ikkje mulig og ta dei med på din behandling.
 • Unngå og ta opp mobiltelefon inne på klinikken.
 • Hold avstand til andre pasienta inne på klinikken.

Tiltak for våre terapeuter:

For våre terapeuter har hygiene alltid vært viktig, og dette er godt innarbeide rutiner.

 • Dersom det er mulig unngå bruk av kollektiv transport på vei til og fra jobb.
 • Unngå bruk av privat mobiltelefon inne på behandlingsrommet.
 • Klokker og ringer, og andre smykker tas av når du kommer på jobb.
 • Vi håndhilser ikke på pasientene.
 • Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt dersom det er mulig i behandlingssituasjonen.
 • Terapeuten åpner og lukker døren for pasienten.
 • Kun pasient inne på behandlingsrommet. Evt. ledsagere venter utenfor.
 • Hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfiserende midler. Både for terapeut og pasient.
 • ALT av behandlingsutstyr blir desinfisert mellom pasientene.
 • Alle kontaktpunkter på behandlingsrommet blir desinfisert mellom pasientene.
 • Det blir etablert tydelige soner for behandling og kontor inne på behandlingsrommet.