TEAM RÅNA HELSEØystein Øyre

B. Sci, MChiro (Hons)
Kiropraktor (Offentlig Autorisert, MNKF)

Erfaring fra Welsh Institute of Chiropractic. Har sidan 2018 jobbet i Sykkylven og på Stranda. Arbeider til daglig med både akutte og kroniske smertetilstander.

Har særinteresse for idrett, etter lang fartstid innan langrenn, fotball og friidrett. Masteroppgava omhandla prediksjon for ikkje-kontakt underekstremitetsskadar hjå fotballspelarar. 

Øystein benytter teknikker av moderne kiropraktorbehandling, manipulasjon/justeringar, fysikalske teknikkar, blautvev/ triggerpunktbehanling, massasje, tørrnåling/dryneedling, taping, kopping. Samt tilpassa og rettleia øvelsar slik at pasienten vert meir sjølvstendig og minskar risiko for tilbakefall. 

Kurs:
- Idrettsmedisin nivå 1  & 2 (NIMI)
- Medical Acupuncture
- Rock Tape


Sofie Hammernes Strømme

Fysioterapeut

Sofie er utdanna fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Nederland, og tek fortida master i fysioterapi ved OsloMet med fordjuping innan muskelskjelettplagar. Masteroppgåva hennar omhandlar risiko for krossbandskadar blandt ungdom i Noreg. 

Ein fysioterapeut behandlar og førebyggjer skadar og sjukdommar som gjev smerter eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
Du vil ved fyrste møte få ei grundig undersøking og vurdering, før ein individuelt tilpassa behandling/rehabiliteringsplan vert sett opp. 

Sofie har erfaring innan arbeid med akutte og kroniske tilstandar i muskelskjelettsystemet, idrett og idrettskadar, nevrologi, samt rehabilitering før og etter operasjonar. 

Ho slår eit ekstra slag for førebyggjing av skadar, og ein kan ta kontakt for råd og veileding dersom ein har eit ynskje om å ta tak før plagane kjem. 

Kurs: 

  • Idrettsmedisin Trinn 1  & 2
  • Aktiv med artrose (AktivA)
  • Trening og kreft (AKTIV instruktør)
  • McConnel Management of Anterior knee pain
  • Therapeutic taping 

Stine Kvammen Bjørlykhaug

Psykomotorisk Fysioterapeut

Stine tok fysioterapiutdanning i Bergen 2006, har tidligere jobbet på rehabiliteringssenter. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi fra Tromsø. Har også erfaring fra arbeid i BUP før hun startet som selvstendig næringsdrivende som psykomotorisk fysioterapeut.

Her kan du lese meir om kva psykomotorisk fysioterapi er. (lenke https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi)

Stine@raanahelse.no
(+47) 976 18 977