Spesialistgodkjenning for Stine

26.01.2022

Ein stor gratulasjon til vår dyktige og flinke Stine med ny tittel. Ho kan smykke seg med tittelen Spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi. 


Ho sit med inngåande kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelsar, psykiske lidelsar og samansatte lidelsar av ulik alvorligheitsgrad som grunnlag for heilheitleg undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.