TJENESTAR OG PRISAR

Psykomotorisk Fysioterapeut

Psykomotorisk fysioterapeut har driftstilskudd med Sykkylven kommune og refusjonordning gjennom Helfo. Pasient betaler egenadel opp til frikort er oppnådd. Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler, tak er nå kr 2460.


Kiropraktor

Eigenandeler - Kiropraktorer går ikkje under frikortordningen

Førstegangskonsultasjon

Student: 600,-

690 NOK

Utvida konsultasjon

Student: 800

890 NOK

Oppfølging / behandling

Student: 400

450 NOK

Trykkbølge / ESWT behandling


650 NOK

Telefon konsultasjon


220 NOK

Henvisning til spesialist/ bildeundersøkelse (RTG/MR/CT/ULTRALYD)


100 NOK

Akutthjelp helg/ raude dagar

1200/800 NOK


Fysioterapeut

Eigenandeler. Går ikkje under frikortordningen.

Førstegangskonsultasjon

Student: 550

650 NOK

Oppfølging / behandling

Student: 400

450 NOK

Trykkbølge / ESWT behandling


650 NOK